Pro dospělé

Chtěli bychom Vám ukázat vhodné aplikace pro dospělé s řečovými a kognitivními potížemi. Nejčastější logopedické diagnózy, které se dají ovlivňovat pomocí tabletu iPad nebo Android jsou:

Afázie

– získané narušení řeči nejčastěji vlivem cévní mozkové příhody nebo úrazu, projevuje se narušením v oblasti:

 •  řeči, narušením nebo neschopností mluvit, tvořit věty, pojmenovávat, vybavovat si slova, opakovat slova, rozumět tomu, co druhý říká
 • symbolických fcí – potížemi se čtením, psaním, počítáním
 • paměti
 • zrakového vnímání
 • prostorového vnímání
 • myšlení a kognitivních schopností a dalších

– vhodné aplikace jsou např. Bitsboard nebo Language TherAppy, Visual Attention TherAppy, Category TherAppy (popsány zvlášť v kategorii afázie)

Language TherAppy   842210   Visual Attention TherAppy   Category TherAppy

Kognitivní poruchy

 •  jsou poruchy, které vznikají na podkladě organického poškození mozku – po CMP, úrazu, neurologických onemocněních a při demenci
 •  způsobují potíže v oblasti paměti, myšlení, řeči, exekutivních funkcí (schopností plánovat, předvídat, plnit úkoly, řadit činnosti za sebou), pozornosti, orientaci a dalších oblastech (sociálních, psychických)

– vhodné aplikace jsou ty, které pomáhají stimulovat a procvičovat výše uvedené schopnosti, dají se využít také společenské hry, křížovky, scrable, šachy, karty (množství aplikací- poker, solitare, pasians), bludiště až po ty nejjednodušší – jako jsou puzle (např. z fotografií), hledání stejných tvarů, písmen, opisování, čtení apod.

– aplikace např. všechny výše uvedené a další – Cognition (jen pro iphone, dá se na ipadu zvětšit), Lexico, UCognition, Cognitive Games, Memory Brain Trainer

(ke stažení nebo náhledu poklepejte na obrázkovou ikonu)

Cognition Lexico Cognition uCognition - Poznávací test Cognitive Games Memory Brain Trainer –...

Dysfagie

 • je porucha polykání, projevuje se zhoršenou schopností nebo neschopností polykat tekutiny nebo tuhá sousta
 • existují cvičení a manévry, které mohou stav poruch polykání z neurologických příčin zlepšit
 • nejčastější příčiny jsou neurologické (CMP, degenerativní onemocnění, Parkinsonova nemoc, demence a další), traumata hlavy a krku, onkologické potíže a další
 • pro poruchy polykání v dolní oblasti trávicího traktu (jícnu) – gastro příčiny (refluxy apod)-tato cvičení nejsou účinná

– na ipadu existuje několik pomůcek pro terapeuty i jejich pacienty

1) iSwallow ™ 2)  Smalltalk Dysfagie  3)   SmallTalk Oral Motor...

ad 1)- přehled cvičení a manévrů, frází s video ukázkami  Smalltalk Dysfagie  (určeno pro iPhone) – zdarma

ad 2)- osobní rehabilitační asistent, opět obsahuje videa se cvičeními a polykacími manévry, terapeut nastaví klientovi cvičení na míru, v době cvičení pacienta upozorní a ten si cvičení zaznamená, aby pak terapeut mohl sledovat vývoj – iSwalow (pro iPhone) – zdarma

ad3) – cvičení na oromotoriku – SmallTalk Oral Motor

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*