Pro děti

Zde bychom Vám chtěli nabídnout přehled nejčastějších logopedických diagnóz  a dát tipy na hry a cvičení, které se k nim na tabletu iPad nebo Android dají procvičovat. Pro děti je to nejen učení, ale zároveň velká zábava. Tablety jsou velice multifunkční a je dobré, využít co nejvíce jejich možnosti.

Mnohé aplikace se svým tématickým zaměřením prolínají. Není naším cílem Vás zahltit množstvím aplikací, ale vybrat tipy na nejpoužívanější a osvědčené aplikace.

Nejčastější dětské logopedické diagnózy jsou:

opožděný vývoj řeči 

  •  může být jako samostatná diagnóza u dětí, jejichž řečový vývoj zaostává za ostatním vývojem nebo součást obrazu jiného postižení – např. mentální retardace, vývojová dysfázie nebo sluchová porucha aj.
  • věkovým mezníkem je zhruba 3- max. 4 rok, v tomto období by už dítě mělo dobře rozumět, tvořit krátké věty, mít slovní zásobu až kolem 1000 slov

– vhodné k procvičování jsou- oblast sluchového vnímání- poznávání a napodobování zvuků, rozvoj slovní zásoby- opakování, pojmenovávání obrázků, tvoření vět, grafomotorika – kreslení, omalovánky, zrakové vnímání – hledání tvarů, obrázků, skládání puzzle, zraková paměť- pexeso, v případě, že dítě nechce stále mluvit, je možné využít i alternativní způsoby komunikace, gesta apod.

602573animtrainhd_512_flat094440

064534Preschool Games - Farm Animals by Photo TouchBaby Sign and Learn - ASL...

vývojová dysfázie

  • je těžká porucha řeči, kdy je dítě při nenarušené inteligenci neschopno se naučit mluvit, tak, jako jeho vrstevníci
  • kromě řeči bývá narušeno často i sluchové vnímání, zrakové vnímání, paměť, grafomotorika, jemná i hrubá motorika, prostorové vnímání a další oblasti dětských schopností, u každého je to jinak, děti mohou být i velmi inteligentní
  • v řeči je patrné opoždění, malá slovní zásoba, dítě chybuje v gramatice, tvoří krátké věty, často je dlouho narušená výslovnost a terapie je obtížná a zdlouhavá
  • děti často s nástupem do školy mají poruchy učení vyplývající z jejich základní diagnózy

– k procvičování jsou aplikace na všechny uvedené oblasti, je dobré vědět, v čem má dítě největší potíže – zda v porozumění, motorice, oromotorice, zrakovém vnímání, sluchovém apod., artikulace se cvičí jako sekundární, až po zlepšení předchozích schopností, při dobrém vedení se někdy upraví úplně bez našeho zásahu

842210 775049 997421 913086

628153 662992 838043 247346

Dyslálie

– je označována jako lehčí porucha řeči, dítě má potíže v artikulaci nebo sluchovém vnímání – artikulace hlásky není vytvořena, je zaměněna nebo je vytvořena nesprávně, popř. dítě nerozlišuje, zda hlásku vyslovuje dobře nebo ne

– na českou artikulaci byla vytvořena aplikace Logopedie, ale je nutné zdůraznit, že je určena jen k procvičování již správně vyvozené hlásky a osoba klinického logopeda je v drtivé většině případů dětí nezbytná

-další aplikace- Bitsboard, My scene apod. se dají také využít v tréninku, fixaci hlásek, oromotorice nebo sluchovém vnímání

Logopedie, cvičení842210 838043 SmallTalk Oral Motor... Smart Oral Motor

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*