Archive for Posloupnosti

MLuvídek

Mluvídek iconAplikace pro nejmenší, která pomáhá stimulovat řečový rozvoj. Přestože se přikláním k pozdějšímu zapojování informačních technologií u dětí, jsou děti, u kterých má motivace mluvícími obrázky a úkoly velkou roli a může být ku prospěchu. (Povídajícího rodiče ale nenahradí :-)) Read more

Jdu do školy! iPad, Android

myšák Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na školu?“

Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky.
Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. Read more

Posloupnosti- logické myšlení

DovSequences - Preschool Exercicesednosti tvořit logické posloupnosti jsou velmi důležité. Užíváme je od narození stále. Vše se děje v určitých dějových pořadích, vše má své místo a čas. Uvědomit si je není ale vždy jednoduché a jsou děti, které s nimi mají velké potíže- např. děti s poruchou autistického spektra nebo dysfázií apod. Těchto her není nikdy dost. Read more

Tell a Story – posloupnosti, řazení dějových obrázků

Tell a Story: game to train...

Zábavná a velmi hezká aplikace sloužící k rozvoji řeči i myšlení, vhodná pro předškolní děti ideálně mezi 4-7 lety. Děti v ní mají za úkol seřadit správně obrázky, podle logického vývoje. Read more

Pepi Doctor – skvělá aplikace na rozvoj řeči

Pepi DoctorVelmi povedená hra, která se hodí výborně ke komunikaci, seznámí děti systematicky s některými zdravotními potížemi a jejich léčbou. Je široce využitelná od motivace přes terapii tvoření vět, posloupností, ale i jen jako odměna za práci dítěte. Read more

E-Galeria – hra, která trénuje nejen vypravěčské schopnosti

ICT-AAC eGalerijaAplikace ze Záhřebu určena původně pro děti v rámci AAK, ale je využitelná u všech dětí. Umožňuje tvořit krátké příběhy, které je možné namluvit. Dětem se příběh přehraje  a ony pak seřazují pomíchané obrázky do správného pořadí.  Obsahuje už jednu pohádku – O třech prasátkách. Ta je ale namluvena chorvatsky 🙂 Read more

Pepi Bath – zábava a učení nejen pro děti s PAS

Pepi Bath

Tip od kolegyňky z Mníšku. Velmi zábavná aplikace, vhodná například pro děti s autismem, ale i dysfatiky, MR, popř. jako motivace pro OVŘ a další.. Zábavnou formou učí děti jednoduché posloupnosti a hygienické návyky. Kdo nezná, určitě si stáhněte!  Read more

Posloupnosti děje – Isequences

timthumbAplikace zaměřená na trénink řazení obrázků za sebou. Nabízí možnost podle nich vyprávět krátký příběh. Při správném řešení následuje potlesk a další úkol. Výborná aplikace k trénování schopnosti seriality, jak jdou věci v čase za sebou a předvídání, co bude následovat. Read more

Rozvoj vět – Speak App 1,2,3

662992Aplikace na rozvoj myšlení a řeči. Úkolem je najít dvojice obrázků, které k sobě patří. Vhodné k popisu, co se děje a proč. Je lite i placená verze za 2,69 € . V placené verzi je možnost nahrávat svoje věty. Aplikace je anglicky, ale věty je možné dle obrázků vydedukovat i bez její znalosti. Read more