Archive for Zrakové vnímání

MLuvídek

Mluvídek iconAplikace pro nejmenší, která pomáhá stimulovat řečový rozvoj. Přestože se přikláním k pozdějšímu zapojování informačních technologií u dětí, jsou děti, u kterých má motivace mluvícími obrázky a úkoly velkou roli a může být ku prospěchu. (Povídajícího rodiče ale nenahradí :-)) Read more

Jdu do školy! iPad, Android

myšák Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na školu?“

Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky.
Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. Read more

Zraková percepce – School Of Perception 1,2

School Of PerceptionSchool Of Perception 2Obě tyto aplikace jsou zaměřené čistě na zrakové vnímání, zrakovou paměť a orientaci v prostoru. Mají velké množství stupňujících se obtížností a postupně jsou velmi těžké. Hodí se pro 4-5 leté děti, předškoláky, ale i děti dyslektiky nebo dysfatiky. Read more

Visual pursuit 1, Visual spatial 2 – hry na trénink zrakově prostorových schopností a prevenci dyslexie

Visual Pursuit Exercise:...Visual Spatial Relationship...Tyto aplikace jsou výborné na procvičování očních pohybů, koordinace oko- ruka a orientace v prostoru. Primárně vznikly pro čínské děti k tréninku těchto funkcí, aby se pak lépe učily čínské znaky.

Read more

Match The Same – najdi stejné

Match The SameFestive Match The Same Jednoduché aplikace určené pro velmi malé děti (0-3), děti s těžším postižením nebo pacienty s kognitivními deficity, u kterých je třeba spojit trénink vizuomotorické koordinace a spojení reálného předmětu s kresleným obrázkem. Ačkoliv se to může na první pohled zdát velmi jednoduché, tyto hry mají své opodstatnění a jsou na trénink těchto funkcí výborné. Read more

Find me! – hledání zrcadlově obrácených rozdílů

Find me! Spot the differences for kids

 

Velmi pěkná a jednoduchá aplikace k tréninku zrakové percepce. Tip od kolegyňky Marušky.  Určena pro děti cca od 4 let.

 

Read more

Tiny Firefighters – vyprávění o hasičích a policii

Tiny HasičiZe společného balíku Seek & Find je i tato aplikace pro iPady zaměřena na rozvoj zrakové percepce a řeči založena na principu – něčeho se dotkni a ono se to změní, popř. jak mohu ovlivnit nějakou situaci? Vhodná pro děti k rozvoji slovní zásoby, vyprávění, tvoření vět, ale i přemýšlení, chápání posloupností dějů apod. Read more

Eda Play – cvičení zraku a motoriky

EDA PLAYČeská aplikace určená těm nejmenším dětem a také zejména dětem se zrakovým handicapem nebo potížemi v jemné motorice, popř. dětem s kombinací těchto  potíží.  Velmi jednoduchou formou trénuje zrakové vnímáni a snaží se o trénink koordinace oko- ruka.   Read more

Dobble – skvělá hra na postřeh

Dobble HDTuto hru znám v papírové formě a je velmi zábavná, proto mě moc potěšilo, že se objevila i jako varianta pro tablet. Rozvíjí především zrakovou percepci a zejména postřeh. Je vhodná speciálně třeba pro děti se specifickými poruchami učení, ale obecně i pro dysfatiky nebo děti s lehkými řečovými potížemi.

Read more

Memory – výborný trénink paměti a řeči nejen pro dospělé

Memory.Memory je skvělá aplikace na trénink paměti. Svojí grafikou se hodí i pro děti. Zaměřuje se především na oblast zrakové paměti a pozornosti, oblast zrakové syntézy, kategorizace  a poznávání obrázků. Tímto je vhodná i pro pacienty po CMP nejen s poruchami paměti, ale i řeči – vybavování slov, pojmenovávání apod. Read more