Archive for Android

Logopedie- 3 díly

Logopedie, cvičeníAplikace Logopedie prošla velkými změnami a obnovami, přibylo hodně nových slov i vět a možností, jak je cvičit. Read more

Slovo mistr

Slovní hra vhodná spíše pro dospělé pacienty, kteří potřebují trénovat čtení, psaní, hledání slov..

Read more

Pohádka – animovaná Červená Karkulka

Červená KarkPohádka - animovaná Červená Karkulkaulka je jednou z nejznámějších pohádek. Firmou ucenibezmuceni.cz byla krásně zpracována pro možnost si ji poslechnout nebo vyprávět s dětmi. Výborně se hodí pro diagnostiku řeči, rozvoj vyprávění, fixaci artikulace L,R apod. Read more

Jdu do školy! iPad, Android

myšák Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na školu?“

Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky.
Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. Read more

V říši logiky- pro děti -rozvoj zraku, logického myšlení, orientace apod. – Android

v říší

Zábavná hra pro děti kolem 6, 7 nebo 8 let – zaměřená na rozvoj logického myšlení, matematických schopností, prostorové orientace a také paměti a pozornosti dětí. Děti plní více než 20 různých úkolů a hledají poklady.

Ke stažení zde. Zdarma. Read more

Pro dospělé pacienty s poruchami řeči- již také pro Android

Language Therapy – 4-in-1... icon Výborné aplikace k tréninku řeči u pacientů po mozkové příhodě. Byly jen pro iPady, nyní již i pro tablety a mobily s operačním systémem Android. Více jsem o aplikacích psala zde.

 

Oko hrátky – pro mobily a tablety s Androidem

                         Tato aplikace je zaměřena na rozvoj zrakového vnímaní už pro velmi malé děti- od 3 let. Je zaměřena na diferenciaci figury a pozadí, zrcadlení, překrývání, vnímání obrysů, stínů a také podobnýokohrch písmen. Je vhodná pro všechny děti, ale také pro děti které mají oslabené zrakové vnímání nebo riziko vývojových poruch učení např. dyslexie.
Read more

My Play Home, Store + School – již i pro Android

My PlayHome Stores iconVýborné aplikace k rozvoji řeči, psali jsme již např. zde. Na Androidu jsou nyní dostupné všechny 3 aplikace- dům, obchod i škola. Mají free verze, placené se pohybují kolem 80-90 Kč. Děti je milují.

Výuka hodin

Cover artČeská aplikace pro Android i iOs (pro iPhone) je zaměřená na pomoc při osvojování si hodin. Velmi rozsáhlá a podrobná s množstvím her na procvičení.

 

Read more

Prostorová orientace – pro android

Cover artJednoduchá aplikace na trénink několika oblastí najednou. Jak z názvu vyplývá zaměřuje se zejména na orientaci v prostoru, ale v logopedii ji využijeme třeba  i u dětí dysfatických nebo dyslektických. Trénuje kromě jiného porozumění, sluchovou paměť na více pokynů najednou, předložkové vazby, zrakovou percepci a to vše hravou a poutavou formou. Read more