Archive for Řeč

MLuvídek

Mluvídek iconAplikace pro nejmenší, která pomáhá stimulovat řečový rozvoj. Přestože se přikláním k pozdějšímu zapojování informačních technologií u dětí, jsou děti, u kterých má motivace mluvícími obrázky a úkoly velkou roli a může být ku prospěchu. (Povídajícího rodiče ale nenahradí :-)) Read more

Logopedie- 3 díly

Logopedie, cvičeníAplikace Logopedie prošla velkými změnami a obnovami, přibylo hodně nových slov i vět a možností, jak je cvičit. Read more

Pohádka – animovaná Červená Karkulka

Červená KarkPohádka - animovaná Červená Karkulkaulka je jednou z nejznámějších pohádek. Firmou ucenibezmuceni.cz byla krásně zpracována pro možnost si ji poslechnout nebo vyprávět s dětmi. Výborně se hodí pro diagnostiku řeči, rozvoj vyprávění, fixaci artikulace L,R apod. Read more

Abeceda 2

Abeceda pro děti 2 ikonaJe hra s písmenky a obrázky pro děti od 4-7 let. Abeceda 2 obsahuje množství fotografií zaměřených na výuku abecedy. V logopedii nám znalost abecedy pomáhá v artikulaci a také předčtenářských dovednostech . Read more

Jdu do školy! iPad, Android

myšák Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na školu?“

Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky.
Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. Read more

Seasons and Weather! o počasí, ročních období a výborná k tréninku porozumění

Seasons and Weather !...

Hra výborná k rozvoji řeči, logického myšlení, poznání ročních období a typických okolností, posloupností, ale také k tréninku porozumění. Vhodná pro děti předškolního věku s lehčími vadami, děti, které mají potíže s orientací v čase, dysfatiky, dyslektiky, ale i autisty apod.  i k rozvoji řeči pro všechny děti. Read more

My Play Home – School

My PlayHome SchoolVelmi oblíbená aplikace se dočkala další varianty a to v podobě hry na školu. Vhodná k rozvoji řeči, popisu děje, rozvoje slovní zásoby. Vhodná pro všechny děti, které si rády hrají na školu nebo se tam chystají. Read more

Povídačky- Talking together

Talking Together - Kids

Výborná nejen logopedická hra pro děti převedená povedenou formou na aplikaci.. Je zaměřená na oblast rozvoje řeči, tvoření vět, souvětí, vyprávění, logického myšlení, zrakové percepce, paměti a může být taková, jakou si ji s vašimi dětmi uděláte – lehká nebo těžká a více či méně zábavná.. Kromě povídání obsahuje další 3 úkoly. Read more

Tiny Firefighters – vyprávění o hasičích a policii

Tiny HasičiZe společného balíku Seek & Find je i tato aplikace pro iPady zaměřena na rozvoj zrakové percepce a řeči založena na principu – něčeho se dotkni a ono se to změní, popř. jak mohu ovlivnit nějakou situaci? Vhodná pro děti k rozvoji slovní zásoby, vyprávění, tvoření vět, ale i přemýšlení, chápání posloupností dějů apod. Read more

Rory´s Story Cubes- hra převedena na iPad k rozvoji vět, vyprávění, tvoření příběhů…

Rory's Story Cubes

Tip od maminky z ambulance na deskovou hru – pár hracích kostek, které se dají s sebou v kapse vozit kamkoliv a zabavit děti. Tuto hru vývojáři převedli i na iPad a přestože bych se tady přimlouvala k té hmatatelné variantě, jsou děti, které tuto hru kvůli např. tělesnému handicapu budou moci hrát jenom elektronicky.. Read more