Archive for Autismus

Posloupnosti- logické myšlení

DovSequences - Preschool Exercicesednosti tvořit logické posloupnosti jsou velmi důležité. Užíváme je od narození stále. Vše se děje v určitých dějových pořadích, vše má své místo a čas. Uvědomit si je není ale vždy jednoduché a jsou děti, které s nimi mají velké potíže- např. děti s poruchou autistického spektra nebo dysfázií apod. Těchto her není nikdy dost. Read more

Seasons and Weather! o počasí, ročních období a výborná k tréninku porozumění

Seasons and Weather !...

Hra výborná k rozvoji řeči, logického myšlení, poznání ročních období a typických okolností, posloupností, ale také k tréninku porozumění. Vhodná pro děti předškolního věku s lehčími vadami, děti, které mají potíže s orientací v čase, dysfatiky, dyslektiky, ale i autisty apod.  i k rozvoji řeči pro všechny děti. Read more

Tell a Story – posloupnosti, řazení dějových obrázků

Tell a Story: game to train...

Zábavná a velmi hezká aplikace sloužící k rozvoji řeči i myšlení, vhodná pro předškolní děti ideálně mezi 4-7 lety. Děti v ní mají za úkol seřadit správně obrázky, podle logického vývoje. Read more

Povídačky- Talking together

Talking Together - Kids

Výborná nejen logopedická hra pro děti převedená povedenou formou na aplikaci.. Je zaměřená na oblast rozvoje řeči, tvoření vět, souvětí, vyprávění, logického myšlení, zrakové percepce, paměti a může být taková, jakou si ji s vašimi dětmi uděláte – lehká nebo těžká a více či méně zábavná.. Kromě povídání obsahuje další 3 úkoly. Read more

Pepi Doctor – skvělá aplikace na rozvoj řeči

Pepi DoctorVelmi povedená hra, která se hodí výborně ke komunikaci, seznámí děti systematicky s některými zdravotními potížemi a jejich léčbou. Je široce využitelná od motivace přes terapii tvoření vět, posloupností, ale i jen jako odměna za práci dítěte. Read more

SoundingBoard – pro AAK

SoundingBoardTato aplikace je vhodná zejména pro děti nebo dospělé pacienty, kteří potřebují najít nějaký náhradní systém komunikace – děti s mentálním postižením, autisty, pacienty po CMP apod. Je jednoduchá, přehledná, zdarma a dá se velmi hezky upravovat podle aktuálních potřeb. Je možné vytvořit si své komunikační listy a namluvit je do češtiny. Read more

Sorting pro děti s autismem

Autism iHelp – Sorting

Autism iHelp je aplikace,která je zaměřena na sorting pro děti nebo osoby s autismem. Pomáhá jim zorientovat se v oblastech, které jsou běžným lidem jasné. Využití najde i u dysfatiků nebo osob po CMP, osob s kognitivními deficity apod. Read more

Pepi Bath – zábava a učení nejen pro děti s PAS

Pepi Bath

Tip od kolegyňky z Mníšku. Velmi zábavná aplikace, vhodná například pro děti s autismem, ale i dysfatiky, MR, popř. jako motivace pro OVŘ a další.. Zábavnou formou učí děti jednoduché posloupnosti a hygienické návyky. Kdo nezná, určitě si stáhněte!  Read more