Archive for Logické myšlení

MLuvídek

Mluvídek iconAplikace pro nejmenší, která pomáhá stimulovat řečový rozvoj. Přestože se přikláním k pozdějšímu zapojování informačních technologií u dětí, jsou děti, u kterých má motivace mluvícími obrázky a úkoly velkou roli a může být ku prospěchu. (Povídajícího rodiče ale nenahradí :-)) Read more

Jdu do školy! iPad, Android

myšák Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na školu?“

Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky.
Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. Read more

Posloupnosti- logické myšlení

DovSequences - Preschool Exercicesednosti tvořit logické posloupnosti jsou velmi důležité. Užíváme je od narození stále. Vše se děje v určitých dějových pořadích, vše má své místo a čas. Uvědomit si je není ale vždy jednoduché a jsou děti, které s nimi mají velké potíže- např. děti s poruchou autistického spektra nebo dysfázií apod. Těchto her není nikdy dost. Read more

Seasons and Weather! o počasí, ročních období a výborná k tréninku porozumění

Seasons and Weather !...

Hra výborná k rozvoji řeči, logického myšlení, poznání ročních období a typických okolností, posloupností, ale také k tréninku porozumění. Vhodná pro děti předškolního věku s lehčími vadami, děti, které mají potíže s orientací v čase, dysfatiky, dyslektiky, ale i autisty apod.  i k rozvoji řeči pro všechny děti. Read more

Výuka hodin

Cover artČeská aplikace pro Android i iOs (pro iPhone) je zaměřená na pomoc při osvojování si hodin. Velmi rozsáhlá a podrobná s množstvím her na procvičení.

 

Read more

Not Like The Others – sorting, vyber, co zde nepatří..

Not Like the Others

Hra, která je zaměřena na rozvoj logického myšlení, tvoření pojmů, kategorií.. Vhodné pro děti 3-5 let.  Read more

Tell a Story – posloupnosti, řazení dějových obrázků

Tell a Story: game to train...

Zábavná a velmi hezká aplikace sloužící k rozvoji řeči i myšlení, vhodná pro předškolní děti ideálně mezi 4-7 lety. Děti v ní mají za úkol seřadit správně obrázky, podle logického vývoje. Read more

Pepi Doctor – skvělá aplikace na rozvoj řeči

Pepi DoctorVelmi povedená hra, která se hodí výborně ke komunikaci, seznámí děti systematicky s některými zdravotními potížemi a jejich léčbou. Je široce využitelná od motivace přes terapii tvoření vět, posloupností, ale i jen jako odměna za práci dítěte. Read more

E-Galeria – hra, která trénuje nejen vypravěčské schopnosti

ICT-AAC eGalerijaAplikace ze Záhřebu určena původně pro děti v rámci AAK, ale je využitelná u všech dětí. Umožňuje tvořit krátké příběhy, které je možné namluvit. Dětem se příběh přehraje  a ony pak seřazují pomíchané obrázky do správného pořadí.  Obsahuje už jednu pohádku – O třech prasátkách. Ta je ale namluvena chorvatsky 🙂 Read more

Sorting – logické myšlení, třídění..

Sorting GameSort It Out 1Sort It Out 2Sort It! for KidsSort It Out - HDPod termíny Sorting, Sorting game, SORT IT OUT! apod. se skrývají aplikace zaměřené na různé typy třídění obrázků. Jsou vhodné k tréninku sémantického systému, rozvíjení logického myšlení, kategorizaci a tvoření nadřazených pojmů. Výborné pro děti od 2-4 let, s opožděným vývojem řeči, dysfatiky, ale i lehkou MR nebo další.  Read more