Archive for Grafomotorika

Eda Play – cvičení zraku a motoriky

EDA PLAYČeská aplikace určená těm nejmenším dětem a také zejména dětem se zrakovým handicapem nebo potížemi v jemné motorice, popř. dětem s kombinací těchto  potíží.  Velmi jednoduchou formou trénuje zrakové vnímáni a snaží se o trénink koordinace oko- ruka.   Read more

Dot2dot zábavná grafomotorika

Dot.2.Dot

Pod tímto heslem se skrývají aplikace, které trénují vizuomotorickou koordinaci a učí děti spojovat body. V některých aplikacích trénují i čísla v jiných pouze kreslení. Read more

Grafomotorika, kresba

GraphismeMaternelleDělej, co měEsquisseABC FiguresABC Simple Letters

Od vývojářů z Francie (Crombes Emmanuel) pochází množství výborných aplikací zaměřených na rozvoj grafomotorických dovedností. Ukázka pár z nich. Read more

Čísla, písmenka a obrázky s Matýskem

Louie teach me to draw and writeLouie Nauč mě, jak počítatFrancouzské vzdělávací hry s postavičkou Matýska, která je u dětí velmi oblíbená. Matýsek děti učí malovat a psát písmenka. Využívá podobné formy jako je řízená kresba. V další hře jsou to pak hry s čísly. Možnost nastavit jazyk anglicky nebo francouzsky. Pro základní hry není potřeba znát jazyk . Read more