Archive for Vizuomotorická koordinace

Jdu do školy! iPad, Android

myšák Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na školu?“

Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky.
Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. Read more

Visual pursuit 1, Visual spatial 2 – hry na trénink zrakově prostorových schopností a prevenci dyslexie

Visual Pursuit Exercise:...Visual Spatial Relationship...Tyto aplikace jsou výborné na procvičování očních pohybů, koordinace oko- ruka a orientace v prostoru. Primárně vznikly pro čínské děti k tréninku těchto funkcí, aby se pak lépe učily čínské znaky.

Read more

Eda Play – cvičení zraku a motoriky

EDA PLAYČeská aplikace určená těm nejmenším dětem a také zejména dětem se zrakovým handicapem nebo potížemi v jemné motorice, popř. dětem s kombinací těchto  potíží.  Velmi jednoduchou formou trénuje zrakové vnímáni a snaží se o trénink koordinace oko- ruka.   Read more

Dot2dot zábavná grafomotorika

Dot.2.Dot

Pod tímto heslem se skrývají aplikace, které trénují vizuomotorickou koordinaci a učí děti spojovat body. V některých aplikacích trénují i čísla v jiných pouze kreslení. Read more

Grafomotorika, kresba

GraphismeMaternelleDělej, co měEsquisseABC FiguresABC Simple Letters

Od vývojářů z Francie (Crombes Emmanuel) pochází množství výborných aplikací zaměřených na rozvoj grafomotorických dovedností. Ukázka pár z nich. Read more

Čísla, písmenka a obrázky s Matýskem

Louie teach me to draw and writeLouie Nauč mě, jak počítatFrancouzské vzdělávací hry s postavičkou Matýska, která je u dětí velmi oblíbená. Matýsek děti učí malovat a psát písmenka. Využívá podobné formy jako je řízená kresba. V další hře jsou to pak hry s čísly. Možnost nastavit jazyk anglicky nebo francouzsky. Pro základní hry není potřeba znát jazyk . Read more

Bludiště – Maze Game 1-3

Maze Game 1Maze Game 2Maze Game 3Bludiště od My First App pro děti od 3, 4 a 4,5 let. Velmi pěkné hry na trénink vizuomotorické koordinace, plánování, jemné motoriky a orientace v prostoru. Dítě má za úkol přemístit tahem prstu objekt z bodu A do bodu B. Read more