Archive for Matematika

Jdu do školy! iPad, Android

myšák Unikátní vzdělávací aplikace pro děti 5 až 7 let, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na školu?“

Rodič se dozví, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení školní docházky.
Cílem aplikace je dále zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí dětí. Read more

Posloupnosti- logické myšlení

DovSequences - Preschool Exercicesednosti tvořit logické posloupnosti jsou velmi důležité. Užíváme je od narození stále. Vše se děje v určitých dějových pořadích, vše má své místo a čas. Uvědomit si je není ale vždy jednoduché a jsou děti, které s nimi mají velké potíže- např. děti s poruchou autistického spektra nebo dysfázií apod. Těchto her není nikdy dost. Read more

Výuka hodin

Cover artČeská aplikace pro Android i iOs (pro iPhone) je zaměřená na pomoc při osvojování si hodin. Velmi rozsáhlá a podrobná s množstvím her na procvičení.

 

Read more

Smart Fish – trénink logického myšlení

Smart Fish: Magic Matrix HD - Common Core Concepts of Measurements and Data for Kindergarten and 1st Grade (K.MD.3 + 1.MD.4)Pěkná hra pro děti, která je zaměřena zejména na schopnosti logického myšlení, kategorizace, zrakového vnímání a matematiky (geometrické tvary, čísla, určování množství, jednoduché sčítání). Určená pro děti mezi 4-7 rokem. Read more

Čísla, písmenka a obrázky s Matýskem

Louie teach me to draw and writeLouie Nauč mě, jak počítatFrancouzské vzdělávací hry s postavičkou Matýska, která je u dětí velmi oblíbená. Matýsek děti učí malovat a psát písmenka. Využívá podobné formy jako je řízená kresba. V další hře jsou to pak hry s čísly. Možnost nastavit jazyk anglicky nebo francouzsky. Pro základní hry není potřeba znát jazyk . Read more

Počítání

Matematických aplikací je velké množství. Nás zaujaly 3 aplikace- zdarma verze, z nichž jedna cvičí kromě jiného i základní počítání do 10 a jako nápověda se zobrazuje počítání na prstech a druhá je formou formou herního zábavného kvízu.  Read more