Archive for Zraková pozornost

Find me! – hledání zrcadlově obrácených rozdílů

Find me! Spot the differences for kids

 

Velmi pěkná a jednoduchá aplikace k tréninku zrakové percepce. Tip od kolegyňky Marušky.  Určena pro děti cca od 4 let.

 

Read more

Tiny Firefighters – vyprávění o hasičích a policii

Tiny HasičiZe společného balíku Seek & Find je i tato aplikace pro iPady zaměřena na rozvoj zrakové percepce a řeči založena na principu – něčeho se dotkni a ono se to změní, popř. jak mohu ovlivnit nějakou situaci? Vhodná pro děti k rozvoji slovní zásoby, vyprávění, tvoření vět, ale i přemýšlení, chápání posloupností dějů apod. Read more

Dobble – skvělá hra na postřeh

Dobble HDTuto hru znám v papírové formě a je velmi zábavná, proto mě moc potěšilo, že se objevila i jako varianta pro tablet. Rozvíjí především zrakovou percepci a zejména postřeh. Je vhodná speciálně třeba pro děti se specifickými poruchami učení, ale obecně i pro dysfatiky nebo děti s lehkými řečovými potížemi.

Read more

My First App – MatrixMatch – zrakově prostorová cvičení

MatrixMatch 1

MatrixMatch 2Vývojáři od My First App  vytvořili celou řadu výborných vzdělávacích aplikací pro děti. Tyto se zaměřují na zrakově prostorové schopnosti, pomáhají trénovat vytváření základních kategorizací, schopnosti plánovat, rozvíjejí pozornost.  Tabulky s geometrickými tvary se dají využít i u dospělých pacientů se zrakovými nebo kognitivními deficity. Read more

Zraková pozornost – Find It!

Let's Find It!Hra na zrakovou pozornost. Dítě má  najít obrázek, který se mu zobrzuje nahoře mezi dalšími obrázky. Trénuje mimo jiné názvy ovoce, zeleniny.. Hra má zvyšující se obtížnost. Obrázků přibývá, postupně se začínají hýbat, rotovat, zmenšovat apod. Je na čas, možno měřit výkon. Lite i placená verze.

Read more

Vyhledávání celku podle detailu – What´s that, Little Sherlock?

226377

Hra, při které děti trénují zrakovou percepci. Úkolem je najít obrázek, který se jim zobrazuje v detailu pod lupou. Read more