Archive for Sluchová paměť

Animal Train

animtrainhd_512_flatAplikace v angličtině, která spočívá v umísťování zvířátek nebo barev do vláčku. Má zvyšující se obtížnost – od 1 po 3 kolo se zrychluje projíždění vláčku. Trénuje jak slovní zásobu (zvířata z různých oblastí- farma, moře, savana, polární kruh), tak zejména sluchovou paměť na slova, ale také vizuomotorickou koordinaci.

Read more

Simoo

913086Veselá aplikace s bučícími krávami, která trénuje sluchovou paměť, posloupnost zvuků, diferenciaci podobných zvuků. Nutí řadit do správného pořadí od prvního zvuku po tolik, co dítě zvládne. Když se splete, začíná znova.
Read more