Archive for Kognitivní poruchy

Slovo mistr

Slovní hra vhodná spíše pro dospělé pacienty, kteří potřebují trénovat čtení, psaní, hledání slov..

Read more

FotoKvízy.. – zábava pro dospělé

FotoKvíz: Hádej FilmFotoKvíz: 80-90 tá Léta/RokyFotoKvíz: Hádej/Hádaj SlovoFotoKvíz: Celebrity

Hádej film, Hádej celebritu, Hádej slovo, Hádej 80-90.léta výborná zábava, která může posloužit k tréninku paměti, dalších kognitivních a řečových fcí nebo jen tak..

Read more

SoundingBoard – pro AAK

SoundingBoardTato aplikace je vhodná zejména pro děti nebo dospělé pacienty, kteří potřebují najít nějaký náhradní systém komunikace – děti s mentálním postižením, autisty, pacienty po CMP apod. Je jednoduchá, přehledná, zdarma a dá se velmi hezky upravovat podle aktuálních potřeb. Je možné vytvořit si své komunikační listy a namluvit je do češtiny. Read more

Memory – výborný trénink paměti a řeči nejen pro dospělé

Memory.Memory je skvělá aplikace na trénink paměti. Svojí grafikou se hodí i pro děti. Zaměřuje se především na oblast zrakové paměti a pozornosti, oblast zrakové syntézy, kategorizace  a poznávání obrázků. Tímto je vhodná i pro pacienty po CMP nejen s poruchami paměti, ale i řeči – vybavování slov, pojmenovávání apod. Read more

Člověče, nezlob se!

LUDO board game

Pod hesly- Člověče nezlob se (přímo česká zdarma aplikace) nebo Ludo, je možné najít množství variant známé hry. Využití najde napříč věkem i napříč komunikačními potížemi. Je vhodné např. pro dysfatiky, děti, které se potřebují učit pravidla, časovou posloupnost, pro trénink pozornosti, ale i u osob po úrazech, s lehkými kognitivními potížemi, po CMP apod. Read more

Cognifit – trénink mozkových funkcí

CogniFit Brain Fitness for iPad

Výborná aplikace na trénink kognitivních funkcí, vhodná zejména pro pacienty s kognitivními deficity, afázií, demencí a další. Kdo si ale rád trénuje postřeh, paměť nebo má rád sudoku, také si ho oblíbí. Obsahuje 10 různých her, z nichž každá je zaměřena na trénink jiných funkcí. Read more

Piškvorky, Dáma

Piškvorky Dáma

Známé hry, výborné k tréninku kognitivních a exekutivních funkcí nebo jen tak pro radost. Vhodné pro dospělé nebo větší či šikovné děti. Read more

Orientate – trénink prostorové orientace

Orientate (Free)

Tato medicínská aplikace je zaměřena na trénink laterality- rozpoznání polohy pravé či levé strany – ruky nebo nohy zejména u pacientů po CMP. Dá se využít ale i u dětí (spíše až ml.školního věku) s těmito potížemi. Read more

My First App – MatrixMatch – zrakově prostorová cvičení

MatrixMatch 1

MatrixMatch 2Vývojáři od My First App  vytvořili celou řadu výborných vzdělávacích aplikací pro děti. Tyto se zaměřují na zrakově prostorové schopnosti, pomáhají trénovat vytváření základních kategorizací, schopnosti plánovat, rozvíjejí pozornost.  Tabulky s geometrickými tvary se dají využít i u dospělých pacientů se zrakovými nebo kognitivními deficity. Read more

Klábosil – česká aplikace pro AAK

Klabosil pro iPadKlábosil – první česká aplikace pro osoby se specifickými potřebami byla navržena ze strany pracovníků speciální základní školy Poděbrady. Využití najde u dětí s narušenou komunikační schopností (MR, DMO, autistů, sluchově postižených, dysfatiků) i u osob po traumatech, CMP apod. s afázií, anartrií, dysartrií, mutismem nebo kognitivními poruchami. Je zdarma (na financování se podílely soc. fondy Evropské unie a z části ze státního rozpočtu).

Read more