Archive for Zrakové vnímání-dospělí,dys

Memory – výborný trénink paměti a řeči nejen pro dospělé

Memory.Memory je skvělá aplikace na trénink paměti. Svojí grafikou se hodí i pro děti. Zaměřuje se především na oblast zrakové paměti a pozornosti, oblast zrakové syntézy, kategorizace  a poznávání obrázků. Tímto je vhodná i pro pacienty po CMP nejen s poruchami paměti, ale i řeči – vybavování slov, pojmenovávání apod. Read more

Cognifit – trénink mozkových funkcí

CogniFit Brain Fitness for iPad

Výborná aplikace na trénink kognitivních funkcí, vhodná zejména pro pacienty s kognitivními deficity, afázií, demencí a další. Kdo si ale rád trénuje postřeh, paměť nebo má rád sudoku, také si ho oblíbí. Obsahuje 10 různých her, z nichž každá je zaměřena na trénink jiných funkcí. Read more

Piškvorky, Dáma

Piškvorky Dáma

Známé hry, výborné k tréninku kognitivních a exekutivních funkcí nebo jen tak pro radost. Vhodné pro dospělé nebo větší či šikovné děti. Read more

Orientate – trénink prostorové orientace

Orientate (Free)

Tato medicínská aplikace je zaměřena na trénink laterality- rozpoznání polohy pravé či levé strany – ruky nebo nohy zejména u pacientů po CMP. Dá se využít ale i u dětí (spíše až ml.školního věku) s těmito potížemi. Read more

My First App – MatrixMatch – zrakově prostorová cvičení

MatrixMatch 1

MatrixMatch 2Vývojáři od My First App  vytvořili celou řadu výborných vzdělávacích aplikací pro děti. Tyto se zaměřují na zrakově prostorové schopnosti, pomáhají trénovat vytváření základních kategorizací, schopnosti plánovat, rozvíjejí pozornost.  Tabulky s geometrickými tvary se dají využít i u dospělých pacientů se zrakovými nebo kognitivními deficity. Read more

Zraková percepce, pozornost – Visual Attention TherAppy

Visual Attention TherAppyAplikace vhodná na trénink potíží se zrakovou percepcí nebo poruch zraku. Může být pro afatiky, pacienty s hemianopsií, pro osoby s potížemi se zrakovou pozorností, dyslektiky apod.
Read more